W dziedzinie hydrogeologii oferujemy usługi związane z:

 • ujęciami wód podziemnych,
 • monitoringiem wód podziemnych,
 • pompami ciepła,
 • poborem prób wód gruntowych.

Zakres oferowanych usług:

 • projekty robót geologicznych,
 • dokumentacje hydrogeologiczne ustalające zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych,
 • dokumentacje hydrogeologiczne określające warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi,
 • dokumentacje hydrogeologiczne określające warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie (np. stacje paliw),
 • dokumentacje hydrogeologiczne określające warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym składowanie odpadów na powierzchni,
 • dokumentacje sieci monitoringu wód podziemnych,
 • operaty wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych,
 • pobór wód podziemnych do badań laboratoryjnych,
 • określanie jakości wód podziemnych,
 • ekspertyzy i opinie hydrogeologiczne.
 •  Inne dokumentacje:
 • – dokumentacje geologiczne sporządzane w przypadku wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
 • – dokumentacje geologiczne sporządzane w przypadku likwidacji otworu wiertniczego.

Wszystkie opracowania z zakresu hydrogeologii są zgodne z aktualnie obowiązującymi normami branżowymi i przepisami prawnymi.

GEO-EXPERTS Spółka Cywilna
ul. Wileńska 44a m. 71
94-011 Łódź (woj. łódzkie)

Close Menu