W niniejszej galerii przedstawiamy Państwu kilka zdjęć wykonanych podczas prowadzenia prac terenowych. Prace te obejmują między innymi: wiercenia, sondowania dynamiczne (DP), sondowania statyczne (CPTU), obsługę geotechniczną inwestycji oraz badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Wyniki przeprowadzonych robót, w zależności od złożoności warunków gruntowo-wodnych i kategorii geotechnicznej obiektu, opracowujemy w formie opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

GEO-EXPERTS Spółka Cywilna
ul. Wileńska 44a m. 71
94-011 Łódź (woj. łódzkie)