Zakres usług

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi związane z badaniami środowiska gruntowo-wodnego z zakresu geotechniki, geologii inżynierskiej, geologii środowiskowej, hydrogeologii oraz geotechnicznej obsługi inwestycji budowlanych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w profesjonalny sposób pomagamy naszym Klientom zajmującym się projektowaniem i budową obiektów kubaturowych (domy jednorodzinne, budynki wielorodzinne, zabudowa szeregowa, obiekty wysokościowe i hale przemysłowe) oraz liniowych (mosty, wiadukty, drogi, kolej). Swoje usługi świadczymy na terenie całej Polski.

Zajmujemy się ustaleniem geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. W tym celu prowadzimy badania terenowe i laboratoryjne. Wykonujemy wiercenia ręczne oraz mechaniczne, sondowania dynamiczne (DPL, DPM, DPH, DPSH) i statyczne (CPT, CPTU).

Opracowania przygotowywane są w formie opinii geotechnicznych, dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz projektów geotechnicznych.

Naszym Klientom oferujemy kompleksowe usługi związane z geologią inżynierską. Oferta obejmuje projekty robót geologicznych, dokumentacje geologiczno-inżynierskie oraz wszelkie wioski i zgłoszenia do organów administracji geologicznej związane z realizacją prac geologicznych.

Podstawowymi zadaniami wykonywanymi przez naszą firmę jest pobór gruntu oraz wody gruntowej w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych na zawartość potencjalnych zanieczyszczeń (np. obecność metali ciężkich, substancji ropopochodnych, pestycydów i innych). Obszarami szczególne zagrożonymi wystąpieniem zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego są między innymi tereny poprzemysłowe, silnie zurbanizowane.

Jednym z obszarów naszych badań jest hydrogeologia. Zakres usług obejmuje między innymi projektowanie ujęć wód podziemnych, pomp ciepła oraz monitoring środowiska w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie geotechniki i geologii inżynierskiej świadczymy profesjonalne usługi związane z kompleksową obsługą geotechniczną inwestycji. W zakres oferowanych przez nas usług wchodzą odbiory wykopów fundamentowych i kontrola zagęszczenia nasypów. Wykonane prace potwierdzone są odpowiednimi wpisami do dziennika budowy oraz raportami.

Swoją ofertę kierujemy do klientów indywidualnych oraz biur projektowych. Geotechniczne badania gruntu pozwalają na wstępne oszacowanie kosztów budowy i bezpieczną realizację planowanej inwestycji.

Jako firma geologiczna zajmujemy się opracowywaniem projektów robót geologicznych na potrzeby wykonania otworów wiertniczych dla instalacji kolektorów pionowych w celu wykorzystania ciepła ziemi za pomocą pomp ciepła.

GEO-EXPERTS Spółka Cywilna
ul. Wileńska 44a m. 71
94-011 Łódź (woj. łódzkie)