Przed zakupem działki budowlanej zaleca się wykonanie odpowiednich badań geologicznych i geotechnicznych gruntu, które już na tym etapie umożliwią oszacowanie kosztów budowy. Badania te polegają na wykonaniu wierceń oraz sondowań, które pozwolą na prawidłowe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych. Na podstawie wykonanych prac terenowych zostanie określony rodzaj i nośność gruntu zalegającego w podłożu budowlanym oraz poziom występowania wód gruntowych.

Odpowiednie rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych pozwoli na właściwe zaprojektowanie posadowienia obiektu, uniknięcie problemów związanych z realizacją prac ziemnych i fundamentowych oraz na jego należyte funkcjonowanie.  

Możliwość budowy przydomowej oczyszczalni ścieków związana jest z wymogami prawnymi, które szczegółowo określają  uwarunkowania gruntowo-wodne pozwalające na realizację inwestycji. Budowa geologiczna działki ma wpływ na dobór odpowiedniej technologii oczyszczania ścieków. W związku z powyższym przed realizacją budowy przydomowej oczyszczalni ścieków niezbędne jest wykonanie odpowiednich badań gruntu.

Zakres oferowanych usług:

  • wiercenia geologiczne i geotechniczne,
  • sondowania dynamiczne,
  • opinie geotechniczne,
  • dokumentacje badań podłoża gruntowego,
  • projekty geotechniczne,
  • określenie wartości parametrów geotechnicznych gruntów w celu odpowiedniego zaprojektowania posadowienia obiektu.

Wszystkie opracowania z dziedziny geotechniki i geologii inżynierskiej są zgodne z aktualnie obowiązującymi normami branżowymi i przepisami prawnymi.

GEO-EXPERTS Spółka Cywilna
ul. Wileńska 44a m. 71
94-011 Łódź (woj. łódzkie)

Close Menu