Nasza firma geotechniczna i geologiczna oferuje również specjalistyczne badania gruntu pod budowę domu. Dlaczego warto się na nie zdecydować? Przed zakupem działki budowlanej zaleca się wykonanie odpowiednich badań geologicznych i geotechnicznych gruntu, które już na tym etapie umożliwią oszacowanie kosztów budowy

Na czym polegają badania gruntu pod budowę domu?

Badania geotechniczne gruntu pod budowę domu polegają na wykonaniu wierceń oraz sondowań, które pozwolą na prawidłowe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych. Na podstawie wykonanych prac terenowych zostanie określony rodzaj i nośność gruntu zalegającego w podłożu budowlanym oraz poziom występowania wód gruntowych.

Odpowiednie rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych pozwoli na właściwe zaprojektowanie posadowienia obiektu, uniknięcie problemów związanych z realizacją prac ziemnych i fundamentowych oraz na jego należyte funkcjonowanie.  

Badania gruntu pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Możliwość budowy przydomowej oczyszczalni ścieków związana jest z wymogami prawnymi, które szczegółowo określają uwarunkowania gruntowo-wodne pozwalające na realizację inwestycji. Budowa geologiczna działki ma wpływ na dobór odpowiedniej technologii wprowadzania  ścieków do gruntu. W związku z powyższym przed realizacją budowy przydomowej oczyszczalni ścieków niezbędne jest wykonanie odpowiednich badań podłoża gruntowego.

Zakres oferowanych usług w ramach badań gruntu pod budowę domu i oczyszczalni ścieków:

  • odwierty geologiczne i geotechniczne,
  • sondowania dynamiczne,
  • opinie geotechniczne,
  • dokumentacje badań podłoża gruntowego,
  • projekty geotechniczne,
  • określenie wartości parametrów geotechnicznych gruntów w celu odpowiedniego zaprojektowania posadowienia obiektu.

Wszystkie opracowania z dziedziny geotechniki i geologii inżynierskiej są zgodne z aktualnie obowiązującymi normami branżowymi i przepisami prawnymi.

Pozostała część oferty naszego studia

Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z innymi usługami świadczonymi przez nasze studio geologiczne i geotechniczne. Oferujemy m.in. kompleksowe badania geotechniczne gruntu, czy działania związane z szeroko pojętą geologią inżynierską, jak np. projekty robót geologicznych. Szczegóły w zakładce „oferta”.

GEO-EXPERTS Spółka Cywilna
ul. Wileńska 44a m. 71
94-011 Łódź (woj. łódzkie)