W tym miejscu przygotowaliśmy dla Państwa naszą ofertę z zakresu szeroko pojętej geologii inżynierskiej, która odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu, że powstające konstrukcje będą bezpieczne, trwałe i stabilne z punktu widzenia geologicznego. Dowiedzą się tu Państwo, jakie badania realizujemy oraz jakie typy dokumentacji geologiczno-inżynierskich przygotowujemy dla naszych klientów. 

Geologia inżynierska – oferowane przez nas badania i dokumentacje

Wykonujemy badania geologiczne gruntu w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby:

 • – zagospodarowania przestrzennego,  
 • – posadowienia obiektów budowlanych.

W celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich sporządzamy następujące dokumenty:

 • projekty robót geologicznych,
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie.

Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wymagane jest prawnie w przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii geotechnicznej.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska powstaje każdorazowo na podstawie sporządzonego wcześniej projektu robót geologicznych. Projekt robót geologicznych i dokumentacja geologiczno-inżynierska podlegają zatwierdzeniu przez właściwy organ administracji geologicznej.

Wspieramy klientów w obszarze postępowania administracyjnego:

 • przygotowujemy wnioski o zatwierdzenie projektów i dokumentacji,
 • przedkładamy dokumenty do właściwych urzędów,
 • sporządzamy zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych.

Zakres usług przy sporządzaniu opracowań geologiczno-inżynierskich:

 • wiercenia mechaniczne systemem świdrów ślimakowych do głębokości 25,0 m p.p.t.,
 • wiercenia ręczne do głębokości 6,0 m p.p.t.,
 • sondowania dynamiczne: DPL, DPM, DPH, DPSH,
 • sondowania statyczne: CPT, CPTu, SCPTu,
 • badania dylatometryczne: DMT, SDMT,
 • badania laboratoryjne gruntów i wody podziemnej.
 •  

Rodzaj i ilość oferowanych usług dobieramy indywidualnie w zależności od typu projektowanego obiektu i sposobu jego posadowienia.

Wszystkie opracowania z dziedziny geologii inżynierskiej są zgodne z aktualnie obowiązującymi normami branżowymi i przepisami prawnymi.

Pozostałe usługi naszego biura geologicznego i geotechnicznego

Usługi z zakresu szeroko pojętej geologii inżynierskiej to nie koniec oferty naszej firmy geotechnicznej i geologicznej. Oferujemy również m.in. projekty robót geologicznych, badania geotechniczne gruntu czy badania gruntu pod budowę domu. Szczegóły wykaz oferowanych przez nas działań jest dostępny w zakładce „oferta”.

GEO-EXPERTS Spółka Cywilna
ul. Wileńska 44a m. 71
94-011 Łódź (woj. łódzkie)