Jesteśmy zespołem ekspertów służących wsparciem z zakresu badań geotechnicznych gruntu przy wszelkiego typu robotach ziemnych i fundamentowych. Na życzenie klientów nasz zespół doświadczonych geotechników przygotowuje opinie i ekspertyzy geotechniczne.

Badania geotechniczne gruntu poparte dokumentacją zgodną z obecnie obowiązującymi normatywami i przepisami prawnymi

Zgodnie z § 3.3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463) prace dokumentacyjne sporządzamy w formie następujących dokumentów:

 • opinii geotechnicznej,
 • dokumentacji badań podłoża gruntowego,
 • projektu geotechnicznego.

Stopień skomplikowania warunków gruntowo-wodnych stwierdzonych w terenie oraz przyjęta przez projektanta kategoria geotechniczna obiektu, predysponuje finalną formę opracowania.

Zakres usług geotechnicznych

Poniżej prezentujemy zakres usług geotechnicznych wykonywanych przez naszą firmę oraz informacje, przy jakich projektach budowlanych pracujemy.

Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wykonujemy dla:

 • obiektów mieszkalnych: domy jednorodzinne, osiedla mieszkaniowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków, itp.,
 • obiektów przemysłowych i usługowych: budynki usługowe, centra handlowe, hale magazynowe, hale i fabryki produkcyjne, itp.,
 • obiektów użyteczności publicznej: budynki oświatowe, urzędy, obiekty sakralne, hale sportowe, itp.,
 • infrastruktury drogowej, kolejowej oraz sieci elektroenergetycznych i sanitarnych.

Zakres usług przy sporządzaniu opracowań geotechnicznych:

 • wiercenia mechaniczne systemem świdrów ślimakowych do głębokości 25,0 m p.p.t.,
 • wiercenia ręczne do głębokości 6,0 m p.p.t.,
 • sondowania dynamiczne: DPL, DPM, DPH, DPSH,
 • sondowania statyczne: CPT, CPTu, SCPTu,
 • badania dylatometryczne: DMT, SDMT,
 • badania laboratoryjne gruntów i wody podziemnej,
 • odkrywki fundamentów.

Rodzaj i ilość oferowanych usług geotechnicznych dobieramy indywidualnie w zależności od typu projektowanego obiektu i sposobu jego posadowienia.

Wszystkie opracowania z dziedziny geotechniki są zgodne z aktualnie obowiązującymi normami branżowymi i przepisami prawnymi.

Inne usługi świadczone przez nasze biuro

Wymienione powyżej usługi, to nie koniec oferty naszej firmy geotechnicznej. Sporą część oferowanych przez nas działań skupia wokół siebie szeroko pojęta geologia inżynierska, w ramach której przygotowujemy m.in. projekty robót geologicznych. Ponadto można u nas zamówić m.in. kompleksowe badania gruntu pod budowę domu i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu.

GEO-EXPERTS Spółka Cywilna
ul. Wileńska 44a m. 71
94-011 Łódź (woj. łódzkie)