Jesteśmy zespołem ekspertów służących wsparciem przy wszelkiego typu robotach ziemnych i fundamentowych.

Zgodnie z § 3.3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463) prace dokumentacyjne sporządzamy w formie następujących dokumentów:

 • opinii geotechnicznej,
 • dokumentacji badań podłoża gruntowego,
 • projektu geotechnicznego.

Stopień skomplikowania warunków gruntowo-wodnych stwierdzonych w terenie oraz przyjęta przez projektanta kategoria geotechniczna obiektu, predysponuje finalną formę opracowania.

Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wykonujemy dla:

 • obiektów mieszkalnych: domy jednorodzinne, osiedla mieszkaniowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków, itp.,
 • obiektów przemysłowych i usługowych: budynki usługowe, centra handlowe, hale magazynowe, hale i fabryki produkcyjne, itp.,
 • obiektów użyteczności publicznej: budynki oświatowe, urzędy, obiekty sakralne, hale sportowe, itp.,
 • infrastruktury drogowej, kolejowej oraz sieci elektroenergetycznych i sanitarnych.

Zakres usług przy sporządzaniu opracowań geotechnicznych:

 • wiercenia mechaniczne systemem świdrów ślimakowych do głębokości 25,0 m p.p.t.,
 • wiercenia ręczne do głębokości 6,0 m p.p.t.,
 • sondowania dynamiczne: DPL, DPM, DPH, DPSH,
 • sondowania statyczne: CPT, CPTu, SCPTu,
 • badania dylatometryczne: DMT, SDMT,
 • badania laboratoryjne gruntów i wody podziemnej,
 • odkrywki fundamentów.

Rodzaj i ilość oferowanych usług dobieramy indywidualnie w zależności od typu projektowanego obiektu i sposobu jego posadowienia.

Wszystkie opracowania z dziedziny geotechniki są zgodne z aktualnie obowiązującymi normami branżowymi i przepisami prawnymi.

GEO-EXPERTS Spółka Cywilna
ul. Wileńska 44a m. 71
94-011 Łódź (woj. łódzkie)

Close Menu