Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom inżynierów, projektantów oraz wykonawców robót ziemnych i fundamentowych oferujemy kompleksowe usługi związane z pełnieniem dozoru geotechnicznego i geologicznego, podczas realizacji inwestycji budowlanych.

Usługi geotechniczne i geologiczne oferowane przez naszą firmę realizowane są przez uprawnionych geologów z długoletnim doświadczeniem w branży. Fakt ten daje gwarancję najwyższej jakości usług, które realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami branżowymi.

Zakres oferowanych usług:

  • odbiory wykopów fundamentowych,
  • wiercenia w celu sprawdzenia zgodności warunków gruntowo-wodnych z założeniami dokumentacji projektowej,
  • kontrola zagęszczenia nasypów,
  • określenie nośności gruntów rodzimych,
  • ocena przydatności materiału gruntowego z wykopów do celów budowlanych,
  • pobór prób gruntu i wody gruntowej do badań laboratoryjnych,
  • doradztwo i consulting związany z realizacją robót ziemnych i fundamentowych,
  • raporty z wykonanych prac,
  • wpisy do dzienników budowy.

GEO-EXPERTS Spółka Cywilna
ul. Wileńska 44a m. 71
94-011 Łódź (woj. łódzkie)

Close Menu