Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inżynierów, projektantów oraz wykonawców robót ziemnych i fundamentowych oferujemy kompleksowe usługi związane z pełnieniem dozoru geotechnicznego i geologicznego, podczas realizacji inwestycji budowlanych.

Dozór nad robotami geotechnicznymi i geologicznymi w wykonaniu specjalistów z branży

Wspomniane usługi dozoru geotechnicznego i geologicznego dla inwestycji budowlanych  oferowane przez naszą firmę realizowane są przez uprawnionych geologów z długoletnim doświadczeniem w branży. Fakt ten daje naszym klientom gwarancję najwyższej jakości usług, które realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami branżowymi. Jeśli chcą mieć Państwo pewność, że realizacja prac związanych z posadowieniem fundamentów  na Waszym placu budowy jest wykonywana w odpowiedni sposób, to zachęcamy do nawiązania współpracy z naszą firmą. Doświadczeni i wykwalifikowani geolodzy i geotechnicy są do Państwa dyspozycji!

Zakres oferowanych usług:

  • odbiory wykopów fundamentowych,
  • odwierty geotechniczne – wiercenia w celu sprawdzenia zgodności warunków gruntowo-wodnych z założeniami dokumentacji projektowej,
  • kontrola zagęszczenia nasypów,
  • określenie nośności gruntów rodzimych,
  • ocena przydatności materiału gruntowego z wykopów do celów budowlanych,
  • pobór prób gruntu i wody gruntowej do badań laboratoryjnych,
  • doradztwo i consulting związany z realizacją robót ziemnych i fundamentowych,
  • raporty z wykonanych prac,
  • wpisy do dzienników budowy.
  • projekty robót geotechnicznych.

Szeroka oferta naszej firmy

Obsługa inwestycji pod kątem nadzoru prac to oczywiście nie koniec usług świadczonych w ramach oferty naszej firmy geotechnicznej. Oferujemy również m.in. badania geotechniczne gruntu, badania gruntu pod budowę domu czy szeroki zakres działań w ramach geologii inżynierskiej. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami w zakładce „oferta”, a osoby zainteresowane współpracą do kontaktu.

GEO-EXPERTS Spółka Cywilna
ul. Wileńska 44a m. 71
94-011 Łódź (woj. łódzkie)